دلیل ایران سوریه لبنان اسراییل اخبار سیاست خارجی

دلیل: ایران سوریه لبنان اسراییل اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی تصویب قطعنامه انتقادی شرکت ملل درباه اوضاع حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران

سازمان ملل با تنها ۸۳ رای موافق قعطنامه‌ای را در انتقاد از اوضاع حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران تصویب کرد. 

تصویب قطعنامه انتقادی شرکت ملل درباه اوضاع حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران

تصویب قطعنامه انتقادی شرکت ملل درباه اوضاع حقوق بشر در ایران

عبارات مهم : ایران

سازمان ملل با تنها ۸۳ رای موافق قعطنامه ای را در انتقاد از اوضاع حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، شرکت ملل روز سه شنبه به این قطعنامه که به ابتکار کانادا در کمیته امور اجتماعی، انسانی و فرهنگی شرکت ملل (کمیته سوم مجمع عمومی) تنظیم شده است بود، رای مثبت داد. گفته می شود که کانادا جهت تهیه پیش نویس این قطعنامه با ده ها کشور و شرکت حقوق بشری مشورت کرده است.

تصویب قطعنامه انتقادی شرکت ملل درباه اوضاع حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران

بنا بر گزارش شبکه بی بی سی، قطعنامه انتقادی شرکت ملل با ۸۳ رای مثبت در برابر ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع تصویب شده است است که در آن نسبت به نقض حقوق بشر در بعضی زمینه ها در کشور عزیزمان ایران نگرانی جدی ابراز شده است ولی در عین حال از پیشرفت در زمینه های دیگر استقبال شده است است.

این قطعنامه پنج صفحه ای با طرح ادعاهایی نسبت به آن چه اوضاع بد زندان ها، بازداشت های خودسرانه، محدودیت ها بر آزادی دینی و عقیدتی و تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی و همچنین زنان خوانده ابراز نگرانی می کند.

سازمان ملل با تنها ۸۳ رای موافق قعطنامه‌ای را در انتقاد از اوضاع حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران تصویب کرد. 

همچنین این قطعنامه در پی گزارش ۲۳ صفحه ای عاصمه جهانگیر، گزارشگر خاص حقوق بشر راجع به کشور عزیزمان ایران که ماه پیش منتشر شد، تصویب شده است است.

این قطعنامه در ادامه از پیشرفت کشور عزیزمان ایران در زمینه قوانین مربوط به اعدام، همکاری در کمیته حقوق کودکان و کمیته حقوق معلولان استقبال، همچنین به فرآیند مسالمت آمیز انتخاباتی کشور عزیزمان ایران اشاره و از تماس کشور عزیزمان ایران با گزارشگر خاص حقوق بشر شرکت ملل استقبال می کند.

چین، کره شمالی، پاکستان، روسیه، سوریه و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

تصویب قطعنامه انتقادی شرکت ملل درباه اوضاع حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | استقبال | قطعنامه | گزارشگر | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs