دلیل ایران سوریه لبنان اسراییل اخبار سیاست خارجی

دلیل: ایران سوریه لبنان اسراییل اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تحویل سال در شیکاگو , تصویر نجومی روز ناسا

از نظر بعضی کارشناسان، شهر شیکاگو را می توان با بنای سنگی ماقبل تاریخ «استون هنج» در انگلستان مقایسه کرد. شیکاگو به شکلی طراحی شده است که روزهای اعتدال بهاری و

تحویل سال در شیکاگو , تصویر نجومی روز ناسا

تصویر نجومی روز ناسا؛ تحویل سال در شیکاگو

عبارات مهم : تصویر

از نظر بعضی کارشناسان، شهر شیکاگو را می توان با بنای سنگی ماقبل تاریخ «استون هنج» در انگلستان مقایسه کرد. شیکاگو به شکلی طراحی شده است که روزهای اعتدال بهاری و پاییزی، خورشید در امتداد خیابان های مهم طلوع می کند.

تحویل سال در شیکاگو , تصویر نجومی روز ناسا

در روزهای اعتدال های بهاری و پاییزی که مقارن با اول فروردین و اول مهر در تقویم هجری شمسی هست؛ میل خورشید به صفر می رسد، طول شب و روز برابر می شود، خورشید در تمام نقاط زمین از نقطه شرق جغرافیایی (سمت ۹۰ درجه) طلوع می کند و در غرب (سمت ۲۷۰ درجه) غروب می کند.

شهر شیکاگو، شبکه بندی منطبق با راستای شمال-جنوب و شرق-غرب دارد و به همین دلیل، امروز که اول فروردین هست، خورشید دقیقا در امتداد طول خیابان های شرقی-غربی شیکاگو طلوع کرده هست. این تصویر را آنتونی آرتس (Anthony Artese) هنگام اعتدال پاییزی اخیر (اول مهر ۱۳۹۶) در شیکاگو ثبت کرده است.

از نظر بعضی کارشناسان، شهر شیکاگو را می توان با بنای سنگی ماقبل تاریخ «استون هنج» در انگلستان مقایسه کرد. شیکاگو به شکلی طراحی شده است که روزهای اعتدال بهاری و

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: تصویر | خورشید | خیابان | اول فروردین | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs