دلیل ایران سوریه لبنان اسراییل اخبار سیاست خارجی

دلیل: ایران سوریه لبنان اسراییل اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز عکس خبری دیدار رییس جمهور با علمای هند

حسن روحانی شامگاه پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه در دیدار با علمای دینی و رهبران جامعه اسلامی حیدر آباد با بیان اینکه خبر ملت ایران، دوستی و روابط نزدیکتر با ملت بزرگ هند

دیدار رییس جمهور با علمای هند

دیدار رییس جمهور با علمای هند

عبارات مهم : ایران

حسن روحانی شامگاه پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه در دیدار با علمای دینی و رهبران جامعه اسلامی حیدر آباد با بیان اینکه خبر ملت ایران، دوستی و روابط نزدیکتر با ملت بزرگ هند هست.

دیدار رییس جمهور با علمای هند

حسن روحانی شامگاه پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه در دیدار با علمای دینی و رهبران جامعه اسلامی حیدر آباد با بیان اینکه خبر ملت ایران، دوستی و روابط نزدیکتر با ملت بزرگ هند

دیدار رییس جمهور با علمای هند

ایسنا

حسن روحانی شامگاه پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه در دیدار با علمای دینی و رهبران جامعه اسلامی حیدر آباد با بیان اینکه خبر ملت ایران، دوستی و روابط نزدیکتر با ملت بزرگ هند

واژه های کلیدی: ایران | دوستی | رییس جمهور | جامعه اسلامی | عکس خبری

دیدار رییس جمهور با علمای هند

دیدار رییس جمهور با علمای هند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs